Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Kent Hansson (S), en av debattörerna, skriver att arbetena som gjorts i centrum inte var det S var med och beslutade om. Bild: Marita Adamsson

Det blev inte som vi beslutade i centrum

Kent Hansson och Rolf Rask om Socialdemokraternas medverkan till omdisponering av trafikmiljön genom centrum.

Under hösten 2017 diskuterades i tekniska nämnden att under en testperiod under vintern 2017-2018 omdisponera trafiken mellan nedre bron och Oscarsplatsen.

Syftet med omdisponeringen skulle vara att skapa en mer levande stadskärna med ökad trivsel och tillgänglighet. För att kunna göra detta behövdes enligt tekniska förvaltningen trafikmiljön förbi torget ses över.

Följande åtgärder beslutades i tekniska nämnden:

- Markera cykelväg med linjemålning utmed västra sidan av S. Hamngatan

- Skylta cykelvägen

- Ett körfält med en bredd på 3,75 m

- Sidoförflytta busshållplatserna.

Beslutet var att testperioden skulle vara till 31 maj 2018 som längst. Om testet utföll positivt skulle lösningen kunna bli permanent.

Ovanstående förslag ställde sig Socialdemokraterna tillsammans med övriga partier i tekniska nämnden sig bakom.

Men, det som har skett i centrum var inte det som beslutades i tekniska nämnden 2017-10-17 samt 2017-12-12. Det gjordes en större ombyggnad av centrum förbi torget som inte kan anses som annat än permanent. Med facit i hand kan alla se att detta inte blivit bra med mycket köer och trafikkaos som resultat.

Vi Socialdemokrater vill göra ett omtag i centrumplaneringen eftersom det ”försök” som nu genomförts inte är lyckat. Ett lättillgängligt centrum är en förutsättning för ett levande centrum.

Kent Hansson

Rolf Rask

Socialdemokraterna i tekniska nämnden