Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arkivbild: Vänsterpartister på besök på Närhälsan i Tanum i augusti när jourtiderna förlängdes. Fr v Eva Olofsson, oppositionsråd i regionen, Kerstin Joelsson Wallsby, regionpolitiker, Gunilla Eitrem, V Tanum, Jan Alexandersson, regionstyrelsen samt Gunilla Hegardt, V Strömstad. Bild: Jakob Simonson
Arkivbild: Vänsterpartister på besök på Närhälsan i Tanum i augusti när jourtiderna förlängdes. Fr v Eva Olofsson, oppositionsråd i regionen, Kerstin Joelsson Wallsby, regionpolitiker, Gunilla Eitrem, V Tanum, Jan Alexandersson, regionstyrelsen samt Gunilla Hegardt, V Strömstad. Bild: Jakob Simonson

Debatt: Det är nu som gäller – inte sen!

Debatt: Vänsterpartiet om regionens planerade nedskärningar i vården.

I flera år har vi hört den politiska ledningen med de borgerliga och Miljöpartiet prata om hur mycket pengar de satsat på vården. Fem procent hit och flera miljarder dit. De lägger till att det kommer att bli bättre... sedan. Trots att det är nu vi har vårdköer, ekonomiska underskott och stora nedskärningar på gång.

"Sedan" räcker inte för de i befolkningen som får vänta i vårdköer, eller som får sin vårdplats i en sjukhuskorridor på Nu-sjukvården. Vårdplatser är stängda för att det fattas personal till verksamheten. Det är fortsatt stora problem med överbeläggningar. Operationer får ställas in därför att det saknas personal eller en vårdplats att lägga patienten på. Personal ger upp och slutar inför fortsatta nedskärningar. Det är ohållbart! Men allt den politiska ledningen har att komma med är att skära ner för att få ekonomin i balans. Det är dags att göra något åt detta, nu!

Nu-sjukvården beräknas gå mer än 200 miljoner kronor minus under 2018. För att få ekonomin i balans är en åtgärd att minska bemanningen till 2016 års nivå. Det innebär att mer än 300 anställda ska bort. Samtidigt som 10 000 människor står i kö för undersökning eller operation på sjukhuset. Samtidigt som köerna på akuten är för långa. Samtidigt som personalen på psykiatrin skickar rop på hjälp via media.

Nu är det helt fel läge att säga upp personal, det kommer att medföra att köerna blir ännu längre, och uppgivenheten hos personalen ännu större.

Personalbristen, överbeläggningarna och arbetsmiljöproblemen måste lösas nu. Och de går inte att lösa utan pengar. Därför säger vi klart och tydligt: NU-sjukvården behöver mer pengar! Men de måste användas på rätt sätt. Lös de problem som skapar andra problem.

1) Kom till rätta med arbetsmiljöproblemen och personalbristen på i första hand vårdavdelningar och operationsavdelningar. Ge vårdpersonal som arbetar natt kortare arbetstid, fler kollegor och börja höja lönerna till rimliga nivåer. Lyckas vi öppna fler vårdavdelningar kommer resten av sjukhuset att fungera bättre. Får vi fullbemannade operationsavdelningar kan vårdköerna försvinna.

2) Få bort de ständiga nedskärningarna. En anledning till att personalen flyr är att de känner en uppgivenhet över att det fattas resurser idag och att inga resurser kommer att komma imorgon heller. Att ta höjd i budgetar för löneökningar och befolkningsutveckling är ett minimum. Alternativet till detta är fortsatt underbemanning och vårdköer.

Allt som behöver förbättras inom Nu-sjukvården kostar inte pengar. Men det mesta. Det går inte att anställa personal eller höja löner utan pengar. När människor ska ha vård behövs det faktiskt pengar. Vänsterpartiet lägger därför en kompletteringsbudget inför 2019 som ger extra pengar. Vi vill höja skatten 30 öre för att ge en miljard extra till vården. Det behövs.

Eva Olofsson (V), oppositionsråd

Elise Norberg Pilhem (V), ledamot i styrelsen för Nu-sjukvården

Annette Ternstedt (V), ledamot i Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), ledamot i regionfullmäktige och Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden