Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Kent Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Strömstad. Bild: Thomas Bennelind
Kent Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Strömstad. Bild: Thomas Bennelind

Kent Hansson: "Den lokala närvaron av polisens enheter är viktig"

Strömstads kommunalråd Kent Hansson (S) svarar Elisabeth Johansson (C) om polisens arbete mot våld i nära relationer: "Jag kan glädja dig med din önskan uppfylldes redan innan din insändare var påtänkt."

I din insändare i Strömstads Tidning den 31/12 önskar du att jag som kommunstyrelsens ordförande ska kräva att få träffa ansvarig inom polisen och framföra vikten av att den grupp inom polisen som arbetar med våld i nära relationer finns kvar i Strömstad.

Jag kan glädja dig med din önskan uppfylldes redan innan din insändare var påtänkt. 2019-12-11 skickade jag in en skrivelse till Polisområdeschefen för Fyrbodal, Lars Eckerdal, med anledning av att det kommit till vår kännedom att polismyndigheten beslutat att centralisera enheten för brott i nära relationer till Trollhättan/Uddevalla.

Övriga medlemmar i kommunstyrelsens arbetsutskott undertecknade skrivelsen innan den skickades.

LÄS MER: "Ta kontakt med ansvarig inom polisen så fort du kan"

I skrivelsen påtalar vi vikten av att ha kvar denna specialistfunktion i Strömstad samtidigt som vi uppmanar polismyndigheten att inte genomföra omorganisationen. Den lokala närvaron av polisens enheter är viktigt för ett effektivt brottsbekämpande arbete.

För att vara en attraktiv arbetsplats är det viktigt med specialistfunktioner på lokal nivå. Risken är att det blir svårare att rekrytera personal till Strömstad om omorganisationen genomförs.

Långt gångna planer finns för en etablering av en ny polisstation i Strömstad och att i det läget avyttra funktioner från Strömstads polisdistrikt tycker vi är en illa vald strategi.

Vill du läsa den kompletta skrivelsen så finner du den med ärendenummer KS/2019-0715 i Strömstads kommuns diarium.

Skrivelsen har resulterat i att polisområdeschef Lars Eckerdal kommer till Strömstad i mitten av januari för att diskutera saken med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Med vänlig hälsning

Kent Hansson

Kommunstyrelsens ordförande