Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hans Arén, arkitekt och samhällsutvecklare på Koster, skriver tillsammans med Ulla Herlitz. Bild: Marita Adamsson
Hans Arén, arkitekt och samhällsutvecklare på Koster, skriver tillsammans med Ulla Herlitz. Bild: Marita Adamsson

Debatt: Dags att bekänna färg om Kosterfrågorna

Hans Arén och Ulla Herlitz inför politikermötet om Kosters framtid den 22 augusti på Koster.

Trots väl beskrivna mål och strategier för Kosters framtid, i FÖP 2009, har öarna kraftigt försämrat sina förutsättningar för en hållbar framtid där man kan leva och bo hela året runt. I Strömstads Tidning 16 juli har Marita Adamsson beskrivit Kosters ”ödesfrågor” och det lokala utvecklingsarbetet på Koster som nu fångar upp sakfrågorna och driver dem vidare. Till exempel hur man kan lösa den akuta bristen på helårsbostäder.

Läs mer: Koster kraftsamlar för levande samhälle

På onsdag är det dags för de politiska partierna att bekänna färg på ett allmänt politikermöte om Kosters framtid. I Adamssons artikel ger partiernas representanter sina olika synpunkter på problemen. Det är intressant läsning, men på mötet förväntar vi oss att partierna talar om vad de vill med Koster framöver. Ska Koster vara ett levande samhälle året om eller förvandlas till ett pensionärs- och fritidssamhälle? Vilka visioner har politikerna för ett hållbart lokalsamhälle?

Det är väldigt enkelt att hamna i sakfrågorna. De är ofta akuta, men ändå lätta att diskutera och ha åsikter om för stunden. Vi vill lyfta fram en mer övergripande fråga, den om ett hållbart lokalt inflytande och demokrati. Ser man på den utveckling under senare år som skett på Koster med många olika positiva initiativ som KSK-huset, Sibirien, Fiskargården, Linfärjan, Västrabo, Nationalparken och hyresbostäderna på Nord- och Sydkoster har samtliga dessa startat och till stor del genomförts som lokala initiativ, även om kommunens stöd för genomförandet har ofta varit viktigt. Vår uppfattning är att en hållbar utveckling på Koster skulle främjas genom att den demokratiskt valda Kosternämnden fick resurser att arbeta mer konstruktivt än idag.

En decentraliserad kommunal förvaltning av olika kommunala ansvarsområden på Koster, menar vi, skulle effektivisera användningen av de kommunala medel som avsätts för att genomföra kommunens ansvarsområden på Koster som bostadsbyggande, skola, barn- och äldreomsorg, fritidsverksamhet med mera.

Förebilden för en sådan utveckling finns i Svågadalen, en kommundel i Hudiksvall.

Kosternämnden bildades med Svågadalsnämnden som förebild, men bara delvis. I Svågadalen har kommunen från början delegerat förvaltning och budget för ett flertal kommunala verksamheter, medan Kosternämnden ännu saknar detta.

Hur ett reellt lokalt inflytande skulle kunna genomföras på Koster och andra lokalsamhällen finns beskrivit i ”Den första samhällsnivån – lokal demokrati, planering och finansiering för en hållbar utveckling”, utgiven av riksorganisationen Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. På Koster finns alla de tre instrumentella delar som en sådan lokal demokratiform kräver, men det behövs politisk vilja och mod för att kunna göra det. I Hudiksvall vågade politikerna – och det har gått mycket bra! Vi är övertygade om att Kosterborna liksom Svågadalsborna har den kunskap och den kännedom om lokala förhållanden vad gäller olika mänskliga, materiella och ekonomiska resurser som krävs för att vända utvecklingen från avveckling till hållbarhet.

Vi håller med Kosternämndens ordförande Göran Lyth när han i Adamssons artikel förklarar: ”Kosternämndens önskan är att Koster i framtiden får någon form av självstyre”. Ställer alla partier upp på det? Nu genast eller kan man åtminstone enas om att på politiskt vis ”tillsätta en utredning”.

Hans Arén, Kosterbo och Ulla Herlitz, Styrsöbo

Författare till ”Den första samhällsnivån”