Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Marlene E Midtvedt, Miljöpartiet. Bild: Edvin Bergström
Marlene E Midtvedt, Miljöpartiet. Bild: Edvin Bergström

Insändare: Dags för en koldioxidbudget

Marlene E Midtvedt (MP): ”Strömstads miljöarbete rankas på plats 272 av 290 i årets kommunrankning, så här kan vi nog göra mycket för att hamna högre upp på listan”.

Lokala koldioxidbudgetar är en nyckel för att nå klimatmålen - det är känt faktum. I Sverige måste utsläppen minska med 17 procent per år om budgeten inte ska spräckas – ett mål få kommuner och regioner är i närheten av i dag. Sverige får inte släppa ut mer än cirka 260 miljoner ton koldioxid, om vi ska leva upp till Parisavtalet, som slår fast att utsläpp av växthusgaser ska begränsas, så att temperaturhöjningar håller sig under två grader, och allra helst begränsas till 1,5 grad. Denna återstående mängd brukar kallas en koldioxidbudget.

År 2020 beräknades VGR släppa ut omkring 5,9 miljoner ton koldioxid. Mellan åren 2015 och 2018 har utsläppen varit relativt oförändrade. Fortsätter den trenden tar koldioxidbudgeten slut om bara fem år. Källa: Sveriges Natur 18/3-21.

Strömstads kommun bör ha en kommunal klimatomställningsplan med koldioxidbudget

Redan på kommunfullmäktige i Strömstad november 2019 avhandlades ett medborgarförslag som kommit in från våra kommuninvånare. De önskade att kommunen borde stärka sitt engagemang i klimatomställningen genom att påbörja en reducering av koldioxidutsläppen med ett minimum av årliga utsläppsminskningar på 10 procent i absoluta termer och att kommunen tar fram en klimatomställnings- och folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått noll utsläpp till år 2030.

Medborgarförslaget pekade då också på att Strömstads kommun bör ha en kommunal klimatomställningsplan med koldioxidbudget. Detta känns inte helt orimligt i den klimatkris som vi nu befinner oss i. Svaret på medborgarförslaget blev att Strömstad redan arbetar med ett antal politiskt satta miljömål samt rutiner och åtgärder som alla syftar till att bidra till en hållbar utveckling. Därför behövdes inte en koldoxidbudget... det blev avslag på förslaget.

Låt oss nu bli den fjärde kommunen med en koldioxidbudget i vår region

Man kan ju också tänka att om Strömstad redan är så bra i miljöarbetet så borde det inte vara alltför svårt att ta det sista klivet över till att skapa en koldioxidbudget eller åtminstone ha som mål att skapa en. 31 kommuner i Sverige har en koldioxidbudget, 61 kommuner har påbörjat sin budget, Strömstad svarade inte ens på enkäten från tidningen Aktuell hållbarhet förra året.

Låt oss nu bli den fjärde kommunen med en koldioxidbudget i vår region (Ale, Göteborg, Kungsbacka har redan en, Tanum har påbörjat sin). För övrigt så rankas Strömstads miljöarbete på plats 272 av 290 i årets kommunrankning, så här kan vi nog göra mycket för att hamna högre upp på listan.

Marlene E Midtvedt (MP)