Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Marielle Alvdal är en av de fyra lokala Fi-politikerna som skriver om arbetsförhållandena i hemtjänsten. Bild: Jerker Norlander
Marielle Alvdal är en av de fyra lokala Fi-politikerna som skriver om arbetsförhållandena i hemtjänsten. Bild: Jerker Norlander

Insändare: Dags att uppvärdera kvinnors arbete

Inom den kvinnodominerade hemtjänsten – som ingår i socialnämndens verksamhet – nyttjas för närvarande ett schemasystem där arbetsuppgifter kan ha en angiven tidsgräns, ner till minutnivå. Detta anses spara pengar och vara främjande för effektiviteten.

Ett uppmärksammat exempel som lyfts i media är att det ska ta tre minuter att sätta på en äldre människa sina stödstrumpor. Tre minuter! Själva uppgiften att ta på en stödstrumpa kanske tar tre minuter, om personen som ska ha strumporna på sig ligger i sängen och benen inte är alltför svullna. Men på vintern när det ska springas in, jackor ska kläs av och på, när ena strumpan ligger i tvätten för att det kom marmelad på den vid kvällsmålet, när personen har suttit på sängkanten en stund för att personalen dröjde och benen därför är alldeles svullna, eller när personen som ska ha strumporna på sig är på toa och – gud förbjude – bajsar. Vad hinner man då på tre minuter?

Nyligen har det dessutom dragits ner på serviceteamet, som tar hand om inköp och städ i hemtjänsten. Konsekvensen är att utbildade undersköterskor måste ta av tid som inte finns för att dammsuga och städa. Det blir mindre tid för omvårdnad. Det har argumenterats för att personalen får vara längre tid hos de äldre när de är där och städar, men så väldigt djupa samtal kan man inte ha över ljudet från dammsugaren.

Vi i Feministiskt initiativ anser att minutmål när man jobbar med människor är absurt

Det är människor vi pratar om – våra föräldrar och snart vi själva. Många äldre lever ensamma. När en kär vän har dött och kvinnan (för det är nästan alltid en kvinna) som hastar in i din lägenhet är den enda du kommer att prata med på hela dagen – då tar de där strumporna inte tre minuter. Då vill jag att undersköterskan har tid att sakta ner en smula, hålla din hand med värme och trösta. Vad gör det med hennes arbetsglädje, hennes livsgnista, att inte hinna göra det?

Att jobba med människor är det viktigaste som finns. Vi i Feministiskt initiativ anser att minutmål när man jobbar med människor är absurt. Det är dock idag ett faktum för de som jobbar inom kvinnodominerade kommunala yrken. Politiken har skapat en värld där personalen inte hinner visa empati och ge bästa möjliga vård.

Vi i Feministiskt initiativ ifrågasätter dels att denna typ av tidskrav anses vara rimliga – och än mer att de bara gäller för vissa delar av kommunens anställda. Andra kommunala verksamheter, exempelvis den mansdominerade tekniska nämnden, har oss veterligen inga motsvarande tidskrav på minutnivå för att färdigställa sina arbetsuppgifter. Jobbar man med schemaplanering lika intensivt inom tekniska nämnden som man gör inom socialnämnden? Finns det planer på att sätta minutmål även på tekniska nämnden, för att exempelvis ta sig från ena till andra sidan stan; så om det är kö i trafiken ligger de efter hela dagen och kanske inte hinner ta lunch? Städar de också på arbetstid? Vet de ens var dammsugaren står?

Målet med förslagen i denna artikel är att revolutionera schemaläggningen inom kommunala kvinnodominerade yrken

Jag vill förtydliga att mitt mål med att lyfta dessa frågor inte är att dra ner på kvaliteten inom tekniska nämnden – utan att reflektera över hur vi gör skillnad på personalvård inom mans- respektive kvinnodominerade yrken. Arbetsförhållandena bör vara jämlika.

Målet med förslagen i denna artikel är att revolutionera schemaläggningen inom kommunala kvinnodominerade yrken. Det är inte rimligt att diktera på minutnivå hur lång tid det ska ta att sätta på en stödstrumpa. Det är inte rimligt att våra fantastiska undersköterskor – som redan skyndar, bränner ut sig och känner otillräcklighet – ska ta på sig ytterligare sidouppgifter, som städ.

Med en mänskligare schemaläggning kommer också ensamheten att minska och välmåendet öka hos både äldre och personal

Vi är övertygade om att vi i Strömstad, om vi genomför en förändring, kommer att få en bättre vård – och att idén kommer att sprida sig över Sverige. Rekrytering av vårdpersonal kommer att bli lättare och sjuktalen sjunka. Med en mänskligare schemaläggning kommer också ensamheten att minska och välmåendet öka hos både äldre och personal.

Feministiskt initiativ anser att ett omtag måste göras. Därför lägger vi dessa politiska förslag till kommunfullmäktige:

Att kommunen ser över schemaläggningen inom mansdominerade verksamheter i kommunen, liksom man redan har gjort i kvinnodominerade dito, på minutnivå.

Om man kommer fram till att det är orimligt att schemalägga individer på minutnivå inom manligt dominerade verksamheter ska den sortens schemaplanering genast avskaffas även från kvinnligt dominerade arbetsplatser.

Att kommunen, oavsett resultatet av ovanstående förslag, ser över schemaläggningen inom kvinnligt dominerade verksamheter – i syfte att eliminera minutmål och detaljstyrning.

Att det redan under utredningens gång läggs in mer marginaltid och luft i schemat inom hemtjänstens verksamhet.

Att man beräknar kostnaden för att återinföra serviceteamet till sin tidigare nivå.

Att serviceteamet återinförs i sin helhet.

Att man utreder möjligheten att utvidga serviceteamet ytterligare.

Det är dags att uppvärdera kvinnors arbete!

Marielle Alvdal

Sonia Kamrani

Joar Alvdal

Marie Rosén

Feministiskt initiativ