Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Debatt: Bygge på Filjestad kan bli en vinst för kommunen

En kommentar angående ”subventionering” av bygge på FIljestad, Koster.

Lena Martinsson hävdar att kommunen inte skall subventionera boende på Koster i sin replik till Dag Wersén i torsdagen tidning. Där påpekade Dag Wersén att Strömstad kommun, i köpeavtalet för marken vid Filjestad, åtagit sig att bygga där för året-runt-boende.

Det är alltid komplicerat att bedöma intäkter och kostnader – och resultatet är beroende av vilka antaganden man gör om de poster som skall ingå i beräkningarna. Vi kan rimligen anta att den mark som kommunen köpt av Arvsfonden är värdelös till dess den bebyggs eller försäljs. Om jag förstått situationen rätt är en försäljning inte möjlig enligt det avtal som slutits.

Genom att inte bebygga marken har kommunen avstått från att skapa ett värde och att förränta den investering som gjordes för snart 40 år sedan. Som Dag Wersén påpekar i sin artikel skulle ett bebyggande i samband med markköpet ha skapat ett värde som med hyresbelopp förräntat markköpet. På samma sätt kan byggandet idag skapa ett värde som kommunen kan tillgodogöra sig genom hyresintäkter under en lång period framöver. Även om dessa hyresintäkter under de inledande åren av byggnadernas livslängd inte når de krav på förräntning som Strömstadbyggen har för sina investeringar så kan de över en längre period göra det. Dessutom – när vi beräknar de totala investeringskostnaderna så är en post, värdet av tomtmarken, möjlig att sätta till ett mycket lågt värde eftersom det inte finns något alternativpris för marken – den kan inte säljas.

LÄS MER: Kosters framtid om bostadsläget: ”Önskar att kommunen bygger”

LÄS MER: Barnfamiljen snart bostadslösa på Koster: ”Ett fast hem är drömmen”

Därför bör kommunen snarast se till att förverkliga det värdeskapande som en gång var intentionen bakom köpet! Om vi antar att åtminstone en del av dem som väljer att flytta till Koster inte skulle valt att flytta till en annan del av kommunen så kan bebyggandet utöver framtida hyresintäkter även leda till skatteintäkter för kommunen. Så frågan om vad en ”subventionering” av Filjestadsbyggandet egentligen innebär för kommunens framtida intäkter och kostnader tål att diskuteras.

Torbjörn Stjernberg