Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bensinpris macken vid Håby Bild: Lasse Edwartz
Bensinpris macken vid Håby Bild: Lasse Edwartz

Debatt: Bransch i stundande kris?

Det senaste året har drivmedelspriserna ökat med cirka 40 procent. Orsaken till detta är flera men den största orsaken är reduktionsplikten (inblandning av bl.a. växtbaserade produkter) och skatter.

Reduktionsplikten höjdes den 1 januari 2022 till 30,5 procent CO2-reduktion. Detta leder till en ökad efterfrågan av förnyelsebara produkter att blanda i dieseln för att nå detta krav. Som en följd av detta ser man då en kraftig ökning av priserna på dessa produkter och priset stiger. Cirka 30– 35 procent av en lastbils totala kostnader är drivmedel och detta slår oerhört hårt mot åkerinäringen.

Ser man till alternativa bränslen, är kostnadsutvecklingen densamma. Dessutom finns idag ingen infrastruktur för dessa bränslen och blir därför väldigt svåra att använda. Detta är inte hållbart och många åkerier är ytterst oroade inför framtiden.

Vi justerar nu månadsvis våra priser för transporter i de fall det är möjligt. Dock fungerar branschen så att många gånger har man ett avtal med en kund som ska prisjusteras en gång per år. Det blir då det enskilda åkeriet som får absorbera dessa kostnader i en redan hårt prispressad näring.

Vi är medvetna om att vi arbetar i en bransch som har negativ inverkan på miljön och har under flera år gjort allt vi kan för att minimera miljöpåverkan. Vi är naturligtvis positiva till en ökad CO2-reduktion och en omställning till en bättre miljö. Till största delen består denna kostnadsökning på lagstiftning och är därför en pålaga från staten. Det är därför orimligt att åkerierna ska belastas med denna kostnadsökning utan den borde naturligtvis betalas av samhället genom sänkta skatter eller annan kompensation.

Jag är mycket orolig för framtidens transporter. I det värsta scenariot ser vi flera åkerier gå i konkurs och inga nya åkeriägare är villiga att satsa. Detta vore förödande för Sverige.

Utan transporter stannar Sverige!

Johan Carlén,

VD LBC Bohusfrakt AB