Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Johan Hultberg (M), riksdagsledamot bosatt i Fjällbacka. Bild: Thomas Bennelind
Johan Hultberg (M), riksdagsledamot bosatt i Fjällbacka. Bild: Thomas Bennelind

Debatt: Bilden av en misslyckad integrationspolitik är tydlig

Johan Hultberg (M): ”Statistiken visar tydligt att det i genomsnitt tar mycket lång tid för den som invandrat till Sverige att komma i arbete och bli självförsörjande.”

Slutreplik till P-A Hultman.

Jag beklagar att P-A Hultman inte tycker att han fått svar på alla sina frågor till mig men för att svara på och bemöta alla Hultmans frågor, felaktiga påståenden och angrepp mot mig som person hade jag närmast behövt få disponera hela denna tidnings utrymme.

Jag har givetvis träffat många invandrarfamiljer, både som privatperson och i min roll som riksdagsledamot. Jag har mött strävsamma personer som vill bygga sin en ny och bättre framtid i Sverige. Personer som vill lära sig språket, komma i egen försörjning och bidra till det allmänna. Men det fungerar på tok för dåligt idag. Nu behövs därför en ny politik som återupprättar arbetslinjen och som tar itu med de stora integrationsproblem som Sverige brottas med. Det var budskapet i artikeln som startade replikskiftet mellan mig och Hultman.

Det är bara med en stark arbetslinje som vi kan pressa tillbaka utanförskapet, förbättra integrationen och långsiktigt trygga välfärdens finansiering. För att återupprätta en stark arbetslinje krävs omfattande reformer på en lång rad områden. Inte minst måste vi säkerställa att det alltid lönar sig bättre att arbeta än att leva på bidrag.

Hultman är fortsatt kritisk till begreppet självförsörjande och menar att en stor del av de invandrare i arbetsför ålder som har en längre bruttoinkomst från arbete än 186 000 kronor per år, och därmed inte når upp definitionen av begreppet självförsörjande, inte alls är bidragsberoende.

Många i denna grupp är långt ifrån att ekonomiskt stå på egna ben – att vara självförsörjande

Kvinnan i invandrarfamiljen lever på mannens lön är Hultmans tes. Så är det alldeles säkert i en del familjer men statistiken visar tydligt att det i genomsnitt tar mycket lång tid för den som invandrat till Sverige att komma i arbete och bli självförsörjande. Att till exempel medianinkomsten från personer från Syrien är knappt 4 000 kronor per månad borde väl få också Hultman att inse att många i denna grupp fortsatt är långt ifrån att ekonomiskt stå på egna ben – att vara självförsörjande. Men eftersom Hultman nu inte tycker att begreppet självförsörjande är ett bra begrepp kan vi istället studera statistiken över försörjningsstöd, alltså det som i folkmun kallas socialbidrag.

Framträder gör en tydlig bild av Sveriges misslyckade integrationspolitik. En majoritet av dem som erhåller försörjningsstöd är födda utomlands. Och trots den långvariga högkonjunktur som Sverige och världen upplevde före den nu pågående pandemin växte våra integrations­problem. Det är integrationsproblem som under pandemin ytterligare har fördjupats, när ingångsjobb inom exempelvis handeln har försvunnit och arbetslösheten stigit.

Jobbklyftan mellan personer födda i Sverige respektive utrikes har också vuxit. Nu är arbetslösheten nästan fem gånger så hög bland personer födda utanför Europa som bland personer födda i Sverige. Alldeles för många som invandrat till Sverige befinner sig alltså i utanförskap och bidragsberoende. Det vill Moderaterna ändra på. Det är ingen liten utmaning men med omfattande reformer som återupprättar arbetslinjen är det möjligt. Särskilt viktigt är att få fler att snabbt lära sig svenska.

Avslutningsvis kan jag konstatera att Hultman och undertecknad faktiskt tycks vara överens om en sak, nämligen att eget boende, Ebo, för asylsökande måste avskaffas för att minska bostadssegregationen. Det kan bli möjligt med en moderatledd regering.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot från Fyrbodal