Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Oscar Russberg (M),<strong id= ersättare Barn- och utbildningsnämnden i Strömstad. Bild: Thomas Andersson">
Oscar Russberg (M), ersättare Barn- och utbildningsnämnden i Strömstad. Bild: Thomas Andersson

Debatt: Barn och unga, vår framtid

Vi moderater vill att skolan skall ge alla elever likvärdiga förutsättningar att lyckas med sina studier oavsett vilket mål eleven har, samt att man ger eleverna en trygg, stimulerande och lärande miljö!

Det skall finnas höga förväntningar och en stor tro på att alla elever kommer att lyckas utifrån sina förutsättningar. Moderaterna är det partiet i Strömstad som vågar ta ansvar för barnens rätt till likvärdig utbildning!

Strömstad kommer på 242:e plats av 290 kommuner på lärarförbundets ranking över bästa skolkommuner. Enligt skolverkets grundskoleenkät årkurs 9 för VT 21 så ligger Strömstad under snittet på 13 av 14 mätområden, som är tydliga tecken på att utbildningsverksamheten inte fungerar optimalt i vår kommun.

Strömstad har under en längre tid haft stora utmaningar med måluppfyllelsen. Detta gör att vår fina kommun är en av de sämsta skolkommunerna i Sverige. Dessutom har många föräldrar under de senaste åren varnat och bett om hjälp då deras barn inte trivs i skolan. Den miljö som råder i skolan måste förändras.

Den största anledningen enligt Lärarförbundet till det senaste årets ranking är hög sjukfrånvaro och låg andel behöriga lärare. En bättre arbetsmiljö för kommunens lärare är nödvändigt för att våra elever skall få den skolmiljön som både elever, föräldrar och lärare önskar.

Svensk skola har ett tydligt huvuduppdrag att garantera att varje elev, oavsett social bakgrund, ges samma möjligheter att uppnå skolans mål. Skollagen säger att, alla elever i Sverige ska uppnå minst godkänt i alla ämnen. Det kompensatoriska uppdraget som skolan har fokuserar mycket på de barn och elever som har svårt att uppnå målen.

Utöver det anser vi moderater att det krävs mer fokus på att stimulera de elever som behöver ett högre tempo i sin skolgång så dem också ges möjlighet att utvecklas på sina villkor. Strömstad har unika möjligheter med närheten till havet och tillgång på Sveriges enda renodlade marina nationalpark! De möjligheterna behöver vi ta vara på.

Vi moderater vill tillsätta en arbetsgrupp med politiker, tjänstemän och pedagoger som jobbar med teknik och maritim utveckling för att få in dessa kunskaper som naturliga inslag redan från förskolan. Det är tydliga samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat. Den kunskapen ligger till grund för fortsatta satsning på ett aktivt föreningsliv i Strömstad.

Vi behöver även se på möjligheterna att implementera mer fysisk aktivitet i undervisning samt att ha en skolmiljö som bjuder in till aktivitet. Moderaternas vallöfte innebär en tydlig inriktning av kvalitetshöjande insatser där vi ökar andelen legitimerade lärare och fortsätter att investera i digitaliseringen.

Vi ger förvaltningen ett tydligt uppdrag att en god och kvalitativ utbildning skall säkerställas och prioriteras i förhållande till fasta driftskostnader.

Vi moderater lovar inte allt åt alla, men det vi gör ska bli bra och ha hög kvalitet.

Ola Persson (M)

vice ordförande Moderaterna Strömstad

Marie E. Kristiansen (M)

andre vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Strömstad

Oscar Russberg (M)

ersättare Barn- och utbildningsnämnden i Strömstad