Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lars Georgsson, bosatt i Båtviken. Bild: Jakob Simonson
Lars Georgsson, bosatt i Båtviken. Bild: Jakob Simonson

Debatt: Båtvikenplanen gynnar bara två fastighetsägare

Lars Georgsson, boende i Båtviken, kritiserar den nya planen för området.

I december 2015 fick tre politiker i miljö- och byggnämnden en riktigt dålig idé. De lade vid sittande möte fram ett förslag till en ny detaljplan för nitton fastigheter i det typiska sommarområdet Båtviken. Två fastighetsägare ville ha sina svartbyggda hus vita. De tre politikerna, anförda av den tidigare stadsarkitekten och liberalen Åke Sundemar ställde obegripligt nog upp på detta önskemål. Även miljöpartiets Bengt Bivrin, som då liksom nu, har mycket suddiga begrepp om vad man gav sig in på tyckte det var en lysande idé. Man ritade en ring runt de 19 fastigheterna och bestämde med en rösts övervikt och kraftigt motstånd från den politiska minoriteten och en förkrossande majoritet av de kringboende i området att det skulle bli en ny detaljplan enbart för dessa fastigheter där de två svartbyggena ingår. ”För då kunde man underlätta för åretruntboende”, hette det.

LÄS MER: Inget ja till bygglovet i Båtviken

En ung, föga lokalkänd arkitekt fick uppdraget att utarbeta en plan som skulle möjliggöra ett vitmålande av de två svartbyggena. Trots att det redan fanns en väl fungerande plan från 2001 för över tvåhundra fastigheter runt de nitton. Som fått kommunens välsignelse av just stadsarkitekten Sundemar själv.

Planen överklagades givetvis, men kommunen har ett s.k. planmonopol vilket innebär att miljö- och byggnämnden i princip kan göra som den vill med nya planer. ”Och vi har majoritet”, som såväl Sundemar som nämndens ordförande Bengt Bivrin glatt påpekade. Det verkar inte ha berört de bägge att mark- och miljödomstolen i sin dom, närmast beklagande, menade att man kunde ha moraliska synpunkter på denna plan. Den var dock inte direkt olaglig eftersom planmonopolet finns.

Och vad hände sedan? Den fastighetsägare som bedyrade att han endast ville få sitt befintliga hus lagligförklarat fick dessutom en utökad byggrätt på tomten, vilket han inte hade tidigare. Tomten delades och på så sätt fick han två byggrätter. Fastigheten på lite över 2 000 kvm har därefter snabbt sålts för 15 miljoner kronor.

Den andre svartbyggaren inkom också snabbt med en bygglovsansökan som den nya majoriteten i miljö- och byggnämnden återremitterade till byggavdelningen. Den kommer snart upp igen för beslut. Ägaren har byggt sitt hus på egen risk och har sedan 2011 ett lagakraftvunnet rivningsbeslut från kammarrätten hängande över det. Han har lämnat in en stämning på 7 miljoner kronor mot kommunen om han inte får bygglov. Ingen dålig påtryckning även om hans möjlighet att vinna en sådan process är liten. Det skall bli intressant att se vilka ledamöter som har mod att inte falla undan för detta hot och enbart gör en saklig bedömning. Den nya detaljplanen räckte ju dessvärre inte riktigt till för att det skulle bli en problemfri seglats mot ett vitt hus som avsikten var.

När det gäller att underlätta ett åretruntboende gör den nya planen varken från eller till. Den är med den tidigare kommunledningens välsignelse tillrättalagd enbart för att tillmötesgå dessa bägge svartbyggen. För att uppnå detta har man i tre år avsatt kommunala personalresurser från det oändligt mycket viktigare bostadsbyggandet, i syfte att gynna privata ekonomiska intressen för två personer trots att detta inneburit att allt miljötänkande i området fått stryka på foten. Vad den sedan betyder rent ekonomiskt för övriga boende i området får vi se. Taxeringsvärdena går upp, prisnivån på husen går upp och det blir faktiskt svårare för de som eventuellt vill bosätta sig här året runt. Den påstådda ambitionen att underlätta för helårsboende framstår följaktligen som löjeväckande och denna detaljplan som ett lysande exempel på hur några politiker låtit sig förledas att utöva den makt väljarna gett dem på ett sätt som ingalunda tjänar dem till heder.

Lars Georgsson

Båtviken

Åke Sundemar (L) och Bengt Bivrin (MP) har avböjt att bemöta inlägget.