Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Kerstin Karlsson (L) och Hans-Inge Sältenberg (C). Bild: Malin Bring, Jakob Simonson

Avsikten var förutsättningslös granskning

Kerstin Karlsson (L) och Hans-Inge Sältenberg (C) om bakgrunden till den kritiserade skolutredningen, som föreslår nedläggning av Tjärnös och Kosters skolor.

En anledning till att den förra barn- och utbildningsnämnden i höstas uppdrog åt förvaltningen att utreda kommunens skolstruktur var att frågan om avveckling av de mindre skolorna varit återkommande. Nämnden hade då redan avfärdat förslag om nedläggning av ö-skolorna och kulturskolan i budgeten för 2019.

LÄS MER: Skolutredningen klar – öppnar för nedläggningar

Inför signaler om ytterligare krympta ramar 2020 beslutades om översyn av skolstrukturen och förvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag och konsekvensbeskrivningar. Huvudsyftet var inte att spara pengar, inte heller att peka ut "icke lönsamma skolor”. Ambitionen var att belysa alternativ och konsekvenser i ett bredare perspektiv än om barnen kan beredas plats på annan skola och möjlig besparing som följd av detta. Dessa uppgifter fanns redan i underlag inför budget 2019.

Den tidigare majoriteten i nämnden hade inte för avsikt att slå sönder fungerande skolor och utarma landsbygden genom centralisering till centralorten. Ett bevis på detta ser vi idag i Näsinge där en ny funktionell skolbyggnad står redo att ta emot de allt större barnkullarna.

Vår inställning har hela tiden varit att se skolans verksamhet och möjlighet att bedriva god undervisning som det primära.

Kerstin Karlsson (L)

Tidigare ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Hans-Inge Sältenberg (C)

Tidigare vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

LÄS MER: Grön-blå politiker är kritiska till skolutredningen