Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

171011-nazistsamtal-538383_se.stnb_1.jpg
Samtalen har kommit till stånd efter att många upprörts över att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) fick demonstrera i Göteborg nyligen. Arkivbild.

Regeringen föreslår åtgärder mot nazister

Regeringen har presenterat en lista med förslag för att motverka nazister. Nya förbud mot nazistsymboler ska utredas, liksom polisens rätt att bestämma villkor för demonstrationer. Inför valåret får polisen också i uppdrag att intensifiera arbetet mot antidemokratiska krafter.

Justitieminister Morgan Johansson (S) hade redan en färdig lista när Allianspartierna och Vänsterpartiet kom för att träffa regeringen. Syftet var att diskutera vad man kan göra mot antidemokratiska krafter i allmänhet och nazisterna i synnerhet. Många har upprörts över att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) fått demonstrera i till exempel Visby i somras och i Göteborg nyligen.

Regeringen ger nu polisen och Säpo ett särskilt uppdrag att intensifiera arbetet mot våldsbejakande extremistgrupper.

- Vi säger: Sätt nu av de resurser ni behöver för att ha kontroll på de här individerna det är tal om, förklarar Morgan Johansson.

- Här gäller det när vi går in i valåret att det finns en stark beredskap hos polisen och säkerhetspolisen

Kan bli lagändringar

Men regeringen vill också utreda lagändringar i syfte att motverka framförallt nazister. Det handlar om att se över lagen om hets mot folkgrupp för att se om fler nazistsymboler än hakkorset kan förbjudas. Det handlar också om att se över ordningslagen och polisens möjlighet att meddela tid och plats för offentliga sammankomster. Utredaren ska även titta på om det går att hindra nazister från att använda sköldar under sina demonstrationer.

Höga jurister, exempelvis hovrättspresident Fredrik Wersäll, anser att lagen om hets mot folkgrupp är så öppet skriven att den ger stora möjligheter för rättsväsendet att ingripa mot nazister. Det är snarare praxis som behöver uppdateras.

- Det kan vara så att domstolar under tidens gång, när vi håller på att se över lagstiftningen, tydliggör praxis, och då må det vara hänt. Det viktiga är att vi får till stånd tydliga regelverk. Men jag känner att vi från lagstiftarens sida också måste vara bereda att agera, säger Johansson.

Inte nöjda

En pågående utredning som ser över terroristlagstiftningen kommer också få i uppdrag att utreda vad som kan betraktas som terroristbrott.

Liberalernas Roger Haddad var inte helt överens med regeringen efter mötet. Han menar att dagens lagstiftning ger möjligheter att ingripa.

- Fokus borde ligga på att följa upp tillämpningen och se till att vi får fler vägledande prövningar i domstolen, i stället väljer regeringen att föregripa flera steg och lägger fram förslag till exempel om att inskränka sammankomster. Det riskerar öppna upp för en skärpning och en utveckling som skulle inskränka på våra fri - och rättigheter, säger Roger Haddad (L).

Centerns rättspolitiske talesperson Johan Hedin tycker att regeringens förslag i stort sett följer den diskussion som varit uppe hittills.

- Jag tror att man skulle kunna skruva till det och gå lite längre i vissa fall, säger han och pekar även på lagen om olovlig kårverksamhet och ohörsamhet mot ordningsmakten.

Justitieminister Morgan Johansson tycker att hans förslag togs emot väl och välkomnar "konstruktiva förslag" och kompletteringar från övriga partier.

Fakta: Nordiska motståndsrörelsen

Svenska Motståndsrörelsen (SMR) bildades 1997 och är en nazistisk organisation som även går under namnet Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

SMR växte fram ur Nationell Ungdom som bildades i mitten på 1990-talet och är enligt Expo en av de mest aktiva aktörerna i den högerextrema miljön i dag — och den våldsammaste nazistorganisationen i Sverige.

Gruppen styrs av en enväldig ledare. För medlemmar finns tydliga regler om vardagliga saker som bilkörning, styrketräning och uppförandekoder.

NMR:s ideologi bygger på myten om en judisk världskonspiration samt rasbiologi.

Källa: Expo

Fakta: Regeringens förslag

Regeringsuppdrag till polisen och Säpo att intensifiera arbetet mot våldsbejakande extremister, med särskilt fokus på valåret.

Översyn av lagstiftningen kring hets mot folkgrupp, särskilt när det gäller vilka uttryck och symboler som används till exempel i demonstrationer.

Översyn av ordningslagen, bland annat för att se över vilka möjligheter polisen har att meddela villkor om tid och plats, användningen av sköldar och vilka möjligheter polisen har att upplösa allmänna sammankomster.

Förstärkt straffrättsligt skydd för journalister och förtroendevalda. Kommer att bli en del av den pågående blåljusutredningen.

Tilläggsuppdrag till pågående utredning om terrorismlagstiftningen, specifikt om vad som kan kategoriseras som terroristbrott.

Förstärkta möjligheter för skolor att göra så kallade hågkomstresor till koncentrationsläger och liknande. Medel finns redan avsatta i budgeten för 2018.