Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Räkfiske
Räkfiskarna Janne Hellberg och Nisse Hellberg från Resö.

Räkkvoten minskar dramatiskt vid årsskiftet

Nu är det klart med de svenska fiskekvoterna i Västerhavet och Skagerrak nästa år. För räkfisket minskar kvoten dramatiskt. Fartygen ska också få individuella fångstmängder enligt ett nytt fördelningssystem.

Från och med 1 januari 2017 inför Havs- och vattenmyndigheten en ny fördelning av fisket av vitfisk, havskräfta och nordhavsräka i Västerhavet.
I stället för dagens system med ransoner kommer varje fiskefartyg att tilldelas en individuell årlig fångstmängd. Den enskilde fiskaren ska också kunna överlåta sina fiskemöjligheter till andra yrkesfiskare under året. 
 

– I dagsläget har vi veckoransoner för hur mycket ett fartyg får fiska. Nu fördelas årskvoter för fartygen så att man kan lägga upp planeringen och fiska när man vill, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskeförvaltning på Havs- och vattenmyndigheten.

Fartyg under tio meter och som inte fiskar med trål är inte medräknade i det nya systemet, de kommer i stället att fiska på en kustkvot som påminner om det tidigare ransonsystemet. Ett undantag är burfiskarna som också ska följa det nya systemet.

– Vi för över mer ansvar till den enskilde fiskaren och det kommer att bli lättare att följa reglerna om landningsskyldighet, det vill säga att alla fångster ska landas, säger Ingemar Berglund.

Det nya systemet har tagits fram efter samråd med fiskarorganisationer, myndigheter och universitet.

– Vi har fått in många synpunkter, bland annat är vissa yrkesfiskare och kustkommuner oroliga för att det småskaliga fisket ska missgynnas. Det är inte alls vårt syfte och vi har därför infört vissa regler för att motverka en sådan utveckling, bland annat begränsningar för att undvika alltför stor koncentration av fiskemöjligheter till ett fåtal fiskare samt speciell hänsyn till småskaligt kustnära fiske, säger Patrik Persson, chef för tillståndsenheten på Havs- och vattenmyndigheten. 

I veckan blev det också klart hur stor den svenska fiskekvoten blir totalt för Västerhavet nästa år, efter ett beslut från EU:s fiskeråd. I Skagerrak sker de största förändringarna på kvoterna för räka, kolja, gråsej och rödspätta. För räkan minskar kvoten dramatiskt med omkring 700 ton, vilket är en tredjedel av 2016 års kvot. Räkkvoten är dock preliminär och kommer att revideras i mars när det väntas nya vetenskapliga råd.  
Även kvoten för kolja minskar nästa år. Här handlar det om en halvering 2017 jämfört med kvoten i år. 
För gråsej och rödspätta utökas kvoten med 50 procent och även torskkvoten blir större jämfört med 2016. Orsaken till det är den landningsskyldighet som successivt införts i svenska fiskevattnen sedan 2015. Den innebär att all fisk som fiskas upp måste tas i land, vägas in och räknas av kvoten. I nästa års kvoter valde EU:s fiskeministrar att ta hänsyn till tidigare års utkast och utöka kvoterna på vissa arter för att göra övergången lättare.

– Grundregeln är att ingen fisk får kastas överbord. På det sättet förvaltas den gemensamma fiskeresursen på ett hållbart sätt, vilket också är förutsättningen för ett hållbart yrkesfiske, säger Patrik Berglund på Havs- och vattenmyndigheten.