Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Nya gränser för strandskyddet

Länsstyrelsen har beslutat om nya strandskyddsgränser i 10 kommuner i regionen, bland andra Strömstad och Tanum. På många punkter har beslutet anpassats efter att kommunerna överklagat det förra beslutet.

Det är andra gången länsstyrelsen beslutar om utvidgat strandskydd för kustkommunerna i Västra Götaland. Förra omgången överklagades beslutet till regeringen, som upphävde beslutet och uppmanade länsstyrelsen att göra om och göra rätt. Efter en remissperiod där myndigheter, organisationer, markägare och allmänhet fått komma med synpunkter meddelade länsstyrelsen sitt nya beslut i går.

I Strömstads kommun kommer strandskyddsområdet att utvidgas från 100 till 300 meter i Sandvattnet, Husebotjärnet samt kust- och skärgårdsområdet med undantag för Saltö.

För ett antal vattendrag utvidgas skyddet från 100 till 200 meter, bland annat Färingen, Krokstjärnet, Strömsvattnet och Strömsån nedströms Skee.

Men det finns gott om undantag. Kommunen hade överklagat det gamla beslutet på 93 punkter, det vill säga platser som påverkas, och på många av de punkterna skriver nu länsstyrelsen att de anpassat strandskyddsgränsen efter kommunens förslag.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Dafteryd (C) ställer sig positiv till beslutet efter att ha tagit del av det som hastigast på fredageftermiddagen.

– Efter vad jag kan tolka dokumentet ser det faktiskt ut som om de går på Strömstads kommuns linje på väldigt många punkter. Så det känns väldigt positivt vid en första anblick.

Kommunerna har tre veckor på sig att reagera på beslutet och eventuellt överklaga hela eller delar av det. Under den tiden ska jurister och planavdelningen lusläsa beslutet, säger Peter Dafteryd.

– Det kan finnas punkter kvar där kommunen behöver överklaga. Men förstaintrycket är som sagt väldigt positivt, att länsstyrelsen köper kommunens argument på många punkter.

Vad betyder detta för kommunens planering?

– Det är positivt för byggandet och utvecklingen i Strömstad. Det möjliggör för många fastighetsägare och för kommunen att utveckla sin mark med bygge och verksamhet.

I Tanums kommun utvidgas strandskyddet i huvudsak från 100 till 300 meter för kuststräckan, och från 100 till 200 meter på en rad platser. Men på 25 punkter har länsstyrelsen anpassat beslutet efter kommunens eller andra intressenters önskemål, bland annat vid Svinnäs, Kämpersvik och Fjällbacka.

Däremot ville Tanums kommun undanta området öster om väg 163 i Fjällbacka från strandskyddet. Där säger länsstyrelsen i sitt beslut att området är betydelsefullt för allmänhetens rekreation och att det ska omfattas av strandskydd. Det gäller även Vallbostrand på Resö som kommunen pekat ut som utvecklingsområde för bostäder. Länsstyrelsen anser att området har viktiga naturvärden och ska omfattas av det utvidgade strandskyddet. Det gäller också kommunens utpekade område för bostadsbygge i Havsensstund.

Beslutet i sin helhet, uppdelat på olika kommuner, ligger på länsstyrelsens hemsida.