Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

Vinterstilla. Vägen slutar vid hamnen. Där är båtarna få när januariisen börjar lägga sig.
Vinterstilla. Vägen slutar vid hamnen. Där är båtarna få när januariisen börjar lägga sig.

Nära till havet och staden

Hällestrand är ett före detta fiske- och stenhuggarsamhälle söder om Dynekilen, en dryg halvmil norr om Strömstads tätort. Under 1990- och 2000-talen har det fått ny helårsbebyggelse

Hällestrand ingår i Norra kustområdet. För det området antog 2016 års sista kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan (FÖP).

Kommunalrådet Peter Dafteryd (C) skriver i sitt förord till planen att nya helårsbostäder är en prioriterad fråga, men att det inte är aktuellt att bygga sådana norr om Dynekilen. Däremot är vissa områden söder om kilen är lämpliga för helårsbebyggelse.

Hällestrand är det samhälle i området som har störst andel helårsboende. Det ligger så nära tätorten att det är attraktivt för helårsboende, även om vägstandarden behöver förbättras och gång- och cykelvägar behöver byggas ut. Den detaljplanereglerade bebyggelse som redan finns i Hällestrand kan dock, enligt FÖP, inte förtätas mera på grund av den branta terrängen.

Istället pekar planen ut ett område söder om själva Hällestrand, i höjd med Härslätt, som lämpligt för 30-35 nya bostäder. Dock saknas i dagsläget möjlighet att ansluta området till det kommunala VA-systemet, vilket hindrar utbyggnad.

Vid Medvik Näbbehagen och inom Skee-Vässby, också nära Hällestrand, säger planen att ny bebyggelse kan skapas genom förhandsbesked och att kommunen planerar för utbyggnad av kommunalt VA vid Näbbehagen.

Strax väster om Hällestrand ligger semesteranläggningen Hällestrand Resort, tidigare Silverhornet, byggd som semesterhem åt Postverkets personal. Den stod färdig 1960 och pekas ut som värdefull kulturhistorisk miljö på grund av sin tidstypiska arkitektur. Området har också höga naturvärden och ligger inom strandskyddet.

Enligt FÖP och gällande detaljplan får Hällestrand Resort enbart utvecklas i syfte att värna allmän tillgänglighet och rörligt friluftsliv. Kommunen har under senare år varit inblandad i en rättstvist med den nuvarande ägaren, bostadsrättsföreningen Strandkusten, eftersom kommunen anser att bostadsrätter strider mot kravet på att området ska vikas åt rörligt friluftsliv och tillfälligt boende.

Sedan hösten 2015 hyr Strandkusten ut Hällestrand Resort till företaget Jokarjo som driver asylboende åt Migrationsverket. Mark och miljööverdomstolen sade i en dom i somras sagt att detta faktum gör att byggnaderna används i enlighet med detaljplanens krav och att kommunens föreläggande om att otillåten användning måste upphöra därmed har förfallit.

Vad som händer när det tillfälliga asylboendet avvecklas är än så länge oklart.

Se mer från - Strövtåg i Strömstad