Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

stromstadbrandstation
Ännu inte berörda. Räddningstjänsten i Strömstad har i dag ett stort samarbete med räddningstjänsten i Tanum. Om Tanums kommun inte hinner lösa full bemanning innan sommaren kan Strömstadstationen få åka på fler larm i grannkommunen.

Massuppsägningarna kan påverka Strömstad

– Grundinställningen är att de här 24 deltidbrandmännen ska vilja stanna kvar, säger Gunnar Ohlén, räddningschef i Tanum. Samtidigt diskuteras det inom räddningstjänsten i Strömstad hur det kan påverka deras verksamhet.

Tanums kommun jobbar febrilt med att hitta en lösning för att de om tre månader inte ska stå med 24 färre brandmän. 9 deltidsbrandmän vid stationen har sagt upp sig i Hamburgsud och 15 i Tanumshede

– Just nu jobbar jag och personalchefen för fullt med att ta fram olika förutsättningar. Sen jobbar några till kollegor delvis med detta, säger Gunnar Ohlén, räddningschef i Tanum.

Det har gått en vecka sedan uppsägningarna började lämnas in och sedan dess har Gunnar Ohlén träffat flera av de som lämnat in sina avskedsansökningar.

– Jag har inte hunnit prata med alla personligen än så länge. Vi vill få en bra bild över hur det ser ut och vår grundinställning är att vi vill få de här 24 anställda att stanna kvar, säger Gunnar Ohlén.

Hur samhällssäkerheten för Tanumsborna kan komma att påverkas säger räddningschefen;

– Vi kommer inte kunna hantera alla de uppgifter vi har nu om halva styrkan försvinner, så är det ju. Jag jobbar redan nu på vilka uppdrag vi inte skulle kunna hantera om vi inte lyckas ha full bemanning.

Han har även informerat Länsstyrelsen, räddningstjänstens tillsynsmyndighet, om hur läget ser ut i dag.

Men ännu är inte läget så skarpt att massuppsägningen har hamnat på säkerhetssamordnaren Mona Engelbrektssons bord.

– Just nu jobbar jag inte med detta, och kan inte svara på om det kommer hamna på mitt bord framöver, säger Mona Engelbrektsson,

Som säkerhetssamordnare på kommunen jobbar hon främst med förebyggande arbete med den övergripande samhällssäkerheten. Bland annat hur säkerhetsarbetet ska se ut vid höjda beredskapslägen vid extra ordinära händelser.

Hos räddningstjänsten i Strömstad är man väl medveten om situationen i Tanum. Och man har börjat diskutera eventuella konsekvenser för hur Strömstad kan komma att drabbas.

– Som räddningschef är jag skyldig att underrätta kommunens säkerhetssamordnare och politiker om vad som händer och hur jag ser på situationen, säger Rolf Olausson, räddningschef hos räddningstjänsten i Strömstad.

– Jag har sagt att vi enligt lagen har skyldigheter gentemot Tanum som gör att arbetet i vår egen kommun skulle påverkas, säger Rolf Olausson.

Han påpekar samtidigt att om Tanums organisation inte fungerar går det i längden inte att Strömstadstationen ska åka på Tanums larm.

De två grannkommunerna har i dag ett gott samarbete, tillsammans med Sotenäs. I det avtalet är Tanum delat på mitten i två beredskapsområden, norra och södra.

Strömstad och Tanum samarbetar i många fall när det kommer till händelser vid eller på E 6.

– Där har vi ett avtal om att vi bland annat kommer i vardera riktningar på utryckningar, säger Rolf Olausson.

Enligt lag har Strömstad som grannkommun skyldighet att, om beredskapsläget tillåter, hjälpa Tanum vid räddningsinsatser så som en stor brand eller ett annat stort krävande larm. Om räddningstjänsten i Tanum skulle gå på knäna till sommaren kan detta påverka Strömstadbrandmännen, men i vilken utsträckning går inte sia om.

– Så långt framme är vi inte ännu. Vi har ett gott samarbete med Strömstad och övriga räddningstjänster i dag. Det är viktigt att påpeka att just nu arbetar räddningstjänsten i Tanum precis som vanligt och vi vet inte hur framtiden kommer se ut. Vår ambition är att det här ska lösas innan sommaren, säger Gunnar Ohlén, räddningschef i Tanum.

Se mer från - Deltidsbrandmän säger upp sig