Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

valebacken alt aeldreboende 8760
Utreds. Var det nya boendet som ska ersätta Jägaren ska placeras är ännu inte bestämt. Ett alternativ har varit korsningen Valebacken-Fredrikshaldsvägen. Nu utreds också om det nya boendet kan drivas som intraprenad.

(L) vill ha intraprenad i Strömstad

Större ansvar, men också större möjligheter. Det vill Erling Karlsson (L) se inom den kommunala vården. Och detta genom intraprenad.

Under socialnämndens (tidigare omsorgsnämnden) senaste sammanträde i december anmälde Erling Karlsson (L) ett nytt ärende. Han föreslog nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för att en eller flera enheter inom äldreomsorgen kan drivas genom intraprenad.

Och nämnden beslutade att ge uppdraget till förvaltningen.

– Vi tror att det finns flera fördelar på olika sätt om man driver intraprenad, säger Erling Karlsson (L).

En intraprenad är ett sätt att driva verksamhet på inom en kommun, men med utökade befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

Det innebär bland annat att den aktuella avdelningen har en egen budget och har ansvar för att den efterföljs.

– Det här skapar en viss valfrihet för personalen, men också brukarna, de äldre. Det har visat sig på platser som driver intraprenad att det också finns ekonomiska fördelar, säger Erling Karlsson.

Han menar också att arbetsmiljön kan attrahera fler då personal som vill kunna påverka verksamheten lättare, kan söka sig till en avdelning som drivs genom intraprenad. Men här finns också en eventuell nackdel.

– En nackdel som brukar nämnas i sammanhanget, men som man inte vet kommer ske, är att om alla de som är mest motiverade arbetar på samma avdelning, kan det ge negativa effekter på andra avdelningar, säger han.

Enligt Erling Karlsson kan individen lättare sättas i centrum på en intraprenad. Brukarna på ett äldreboende till exempel. Om verksamheten drivs separat kan samverkan vara lättare mellan personal och brukare.

Erling Karlssons tanke är att det nya äldreboendet som ska ersätta Jägaren, ska kunna drivas som intraprenad. Men det är för tidigt att säga, då undersökningen om intraprenad precis påbörjats på förvaltningen.

– Det beror mycket på om det finns personal som vill detta. Det måste finnas ett intresse då någon måste driva avdelningarna eller ett boende.

Anna-Lena Carlsson (C) är ordförande i socialnämnden.

– Förvaltningen utredde för några år sedan möjligheten till intraprenad. Då fanns det inget intresse från personalen att driva detta, säger hon.

– Men nu är vi i ett nytt läge och det är bra att möjligheten utreds igen, det är bra att se över fler olika driftsformer, säger Anna-Lena Carlsson.

Fakta: Intraprenad

Intraprenaden är i grunden en resultatenhet med utökade befogenheter samt utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

Intraprenaden ger möjlighet till långsiktigt arbetssätt då uppdraget tecknas i en tydlig, flerårig överenskommelse med beställaren eller förvaltningsledningen.

Intraprenaden får, förutom ansvar för intäkter och kostnader, en egen investeringsbudget, vilket innebär att intraprenaden också får en egen balansräkning för att kunna specificera finansiella poster i resultaträkningen. Vidare hanterar intraprenaden självständigt personalfrågor av verkställighetskaraktär, har förhandlingsansvar samt hanterar eventuella över- eller underskott.

Källa: Västra götalandsregionen