Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Jour Strömstad menar att Strömstads sjukhus är den naturliga platsen för en närakut, medan regionpolitikerna pekar på Tanumshede.

  Hänger du med, Tony Johansson?

  Stein Rukin replikerar på Tony Johanssons inlägg i sjukvårdsdebatten.

  Replik till Tony Johansson, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

  Jag har inget behov av att inleda någon språkdebatt med Tony Johansson (MP), men konstaterar att när han använder begreppet ”pilot” (försöksordning) menar han ”permanent” och när ”Tanum och Strömstad” nämns menar han Tanum.
  Bra att veta, eftersom hans uppfattning av ”pilot” inte helt motsvarar vad som anges i regionens handlingsplan för omställning av sjukvården. Vidare konstaterar jag vad gäller lokalisering att Johansson inte beaktar den infrastruktur som finns i Strömstad (infrastruktur betyder existerande byggnader och utrustning), eller befolkningsunderlaget som i snitt varje dag hela året ligger på mellan 30 000 i 1. och 4. kvartalet och 70.000 i 2. och 3. kvartalet.

  Långt allvarligare är det när han blandar samman vårdbegreppen. Vad han här menar med ”primärvårdsavtal” med Norge bör han förklara. Vi har som bekant, fortsatt av oförklarliga anledningar, två vårdcentraler med samma uppgifter och samma öppettider (stängt på eftermiddagar, kvällar och helger) som skal tillvarata primärvården.
  Vad som däremot är fakta när det gäller Norge är att det föreligger ett ramavtal (omfattar blåljus och BB) från juni 2016, undertecknat av din närmaste tjänsteman, Ann Söderström, där man i avtalets pkt 4 förutsätter en vidareutveckling av samarbetet som nu omfattar akutvård och specialisthälsotjänster. Vad har regionen konkret tänkt göra med det?
  Det föreligger en konkret inbjudan från Norge om ett samarbete från hösten 2017 som ska kunna omfatta akutfunktioner och specialisthälsotjänster. Kanske en poäng att ta den dialogen?

  Därnäst har man Gränssjukvårdsförordningen från 1962 som är en statlig förordning som regionen kort och gott måste förhålla sig till. Denna gäller var och en som bor eller uppehåller sig i en gränskommun. Då förordningen är okänd för de flesta, skickade jag över den till regionens tjänstemän och orienterade dem om förordningen som ett led i utvecklingen av de existerande avtalen med Norge. Jag vet inte om jag i det sammanhanget träffade regionens ”samlade tjänstemannaexpertis” men svaret var att förordningen var intressant men obekant! Vad tänker Tony Johansson att det kan vara aktuellt att göra för att förenkla praktiseringen av en ordning som Strömstad har rätt till?
  Och så till sist, Tony Johansson, har man EU:s patientdirektiv från 20 mars 2011 implementerat i Norge den 1 mars 2015 som ger en kristallklar rätt till gränsöverskridande vård oavsett om man bor i Stockholm eller Hamburg. Apropå Hamburg, så hade Jour Strömstad glädjen att bistå en tysk turist i sommar med ett akutproblem, som uppenbart var bekant med den tidigare skrämselepisoden med en annan tysk turist 2016). Jour Strömstad rådde henne därfor till att dra direkt till Kalnes varefter hon efter 2,5 timme återvände, väl förnöjd med behandlingen.

  Jag ska inte tycka till om vilken expertis Tony Johansson utgår från. Det viktigaste för mig är att skapa en större trygghet för det betydande antal människor som befinner sig i Strömstad varje dag hela året.
  Det är i detta sammanhang jag efterlyser den politiska viljan till att bygga på fakta och därefter göra något!

  Kanske finns det anledning att, till sist, påminna om den uppsummering som ges i regionens egen utvärdering av den politiska organisationen:
  ”Regionpolitik tycks oftast vara osynlig och regionens organisation ogenomtränglig. Kommunikationsvägarna mellan regionens politiker och tjänstemän och regionens medborgare är otydliga och skapar distans mellan regionpolitiker och medborgare.”

  Stein Rukin
  Jour Strömstad